Sự kiện

  01/06/2019 365

  EVENT TUẦN 02/06- 08/06

  Event tuần  Thời gian event: 10h00 02/06/2019- 23h59 08/06/2019

  Nội dung: 


  Tướng HOT tuần này: Shanks
  Hình ảnh có liên quan  Shanks đổi bằng 1500 "Mảnh Shanks" tại Đổi thưởng
  Cách kiếm "Mảnh Shanks"
      + Đánh ải rớt (ải level 90 trở lên)
      + Đổi bằng điểm trong thương thành


  I. Thương Thành
      Mảnh Shanks= 400
      Shirahoshi = 60k
      Neptune = 15k


  II. Event phản hồi siêu lớn:

  Mốc phản hồi: 


  III. Phúc lợi tết

  IV. Lễ bao thời hạn

  =============================================

  Chơi ngay tại: http://thoidaihaitac.online

  Fanpage: https://www.facebook.com/thoidaihaitac.online/

  Group thảo luận: https://www.facebook.com/groups/1963567716998871

  Lỗi

  Đăng nhập thất bại