Thông báo

  01/06/2019 52

  [THÔNG BÁO] Bảo trì máy chủ ngày 01/06/2019


  THÔNG BÁO BẢO TRÌ TOÀN BỘ MÁY CHỦ

  Thời gian bảo trì: 23h59p ngày 01/06/2019
  Nội dung bảo trì: Cập nhật sự kiện tuần mới

  Thời gian bảo trì dự kiến: 60-120 phút


  Lưu ý: điểm hoạt động Thương thành sẽ bị reset sau bảo trì

  =============================================

  Chơi ngay tại: thoidaihaitac.online

  Fanpage: https://www.facebook.com/thoidaihaitac.online/

  Group thảo luận: fb.com/groups/1963567716998871/

  Lỗi

  Đăng nhập thất bại